Presentasjoner fra Smarthusdagen 2016

Vi takker for en god dag sammen på Gardermoen! 

Opplevelsen var at alle som var til stede var engasjerte og nysgjerrige. Det kom mange gode innspill, og vi håper vi fikk svart godt opp de spørsmål som dukket opp gjennom dagen. 

Vi vil følge opp alle selskapene som deltok, og vi oppfordrer dere som ikke fikk deltatt til å ta kontakt for mer informasjon om vårt smarthuskonsept. Vi tar gjerne en nærmere presentasjon dersom det er ønskelig.


Ta kontakt med Espen Hansen på mail eller 917 41 074. 

Presentasjonene fra Smarthusdagen finner du her