Presentasjoner fra fagdagene Beredskap og IKT-sikkerhet

Vi ønsker å takke for informative og interessante fagdager innenfor Beredskap og IKT-sikkerhet i Drammen. 

Presentasjoner fra fagdagene finner du her.