Presentasjon om endringsledelse i Skagerak Energi

Vi sendte ut en mail til daglige ledere i uke 47, hvor vi tipset om et kort webinar som ble holdt i regi av Evry den 28. november. 

Dette var nyttig informasjon om hvordan Skagerak har innført en ny digital arbeidsflate i egen organisasjon, og hva dette har krevd av ledelsen. 

Det er mange fallgruver i en endringsprosess, i følge Evry er de største av dem følgende:

  • Vi mislykkes i å kommunisere budskapet om endringens nødvendighet
  • Vi undervurderer den menneskelige siden av endringen
  • Vi unnlater å være synlig og engasjert gjennom hele prosjektet
  • Vi unnlater å vise støtte gjennom ord og handlinger
  • Vi delegerer bort eller unnlater å ta ansvar som sponsor

 

Se hele presentasjonen her