Presentasjon og opptak fra Kick-off for ny kunde- og tilsynsløsning

Under prosjektsidene til kundeløsning ligger presentasjon og opptak fra dagens møte.

Vi takker for et godt møte!

De som ikke fikk anledning til å delta i møtet eller de som bare trenger en repetisjon, kan nå se møtet i opptak. Spre gjerne budskapet i eget selskap. 

Konfidensialitet
Vi vil understreke at dokumentasjon og opptak fra Nettalliansens møter er konfidensiell informasjon og kun forbeholdt Nettalliansens eierselskap og deres ansatte. Dette gjelder også av hensyn til våre leverandører.

Presentasjon og opptak finner du her