Praktisk kurs for anskaffelser

Vi får mange spørsmål knyttet til regelverket rundt anskaffelser for nettselskap i og utenfor konsern. Vi kjører derfor et «Praktisk rettet kurs» for å øke innkjøpskompetansen i selskapene.

Vi har bedt Grette advokatfirma om å bistå i å avklare noen spørsmål som ofte blir stilt i forbindelse med anskaffelser: 

  • Hvilke regler gjelder når nettselskap ikke anskaffer kun til «eget bruk», men som nettselskap i et energikonsern?
  • Hvordan må anskaffelser gjennomføres hvis alle enhetene i konsernet skal bruke avtalen?
  • Hvordan påvirkes nøytralitetsplikten hvis nettselskapene kjøper «vanlige» tjenester i konkurranser sammen med konsernet? Spiller det noen rolle hvem som gjør innkjøpet?

 
Gunnar Bell fra Nettalliansen vil gå gjennom bruk av konkurransegjennomføringsverktøy og Nettalliansens avtalemaler som er utarbeidet til ulike formål.
Deltakere vil ha anledning til å stille oppfølgingsspørsmål. 


Program og påmelding
Sett av 14. oktober kl 12-15.30 i kalenderen. Vi sender ut møtelink neste uke, sammen med et fullt program.