Planlegging og iverksetting av Handlingsplan 2019

Administrasjonen setter nå opp en plan for iverksetting av de vedtatte prosjektene i handlingsplan 2019.

Under prosjekter på samhandlingsnettet finner dere nå en egen side for Årlig Handlingsplan, og blant annet beskrivelser av vedtatte prosjekter i handlingsplan for 2019.


Hva skjer nå?
Det er mye som skal på plass nå som startskuddet har gått for Nettalliansens første handlingsplan. Det som umiddelbart vil bli iverksatt av administrasjonen er kartlegging av tidsbruk, ressursbehov og kompetansebehov. Ressurs- og kompetansekartleggingen omfatter både selskapet, administrasjonen og behovet for eksterne ressurser. 

 

Handlingsplan 2019
Prosjektene som ble vedtatt i HP 2019 er:

  • Inntreden SYNERGI
  • Forprosjekt kundeløsning
  • Forprosjekt Nettdrift
  • Digitalisering av anleggsbidrag

 

Inntreden SYNERGI
Det første og viktigste steget er å få gjennomført et informasjonsmøte med hvert enkelt selskap, sammen med leverandøren Rejlers Embriq. Maria Johansen er prosjektleder og vil avtale møtetidspunkter for informasjonsmøtene som avholdes i løpet av høsten. 

I dette møtet skal informasjonsbehovet til selskapet bli dekket. Ditt selskap skal være trygg på prosessen og vite hva som forventes og kreves. Alle spørsmål skal bli avklart, og vi avdekker eventuelle spesielle forhold som må ivaretas slik at ditt selskap vil tre trygt inn på alliansens felles IT-plattform. 

Vi skal i dette møtet også finne tidspunkt for oppstartsmøte. 


Forprosjekter
Når det gjelder forprosjektene i HP 2019, så skal det i august etableres arbeidsgrupper for hvert prosjekt med representanter fra selskapene. Det skal også planlegges workshops med arbeidsgruppene. Mer informasjon om dette kommer i løpet av neste uke. 

Digitalisering av anleggsbidrag går fra forprosjekt over til gjennomføringsprosjekt.