Pilotprosjekt Vannmåling

Som del av AMS drift og forvaltning gjennomfører vi et pilotprosjekt på innsamling av forbruksverdier fra vannmåler ved bruk av AMS måler og infrastruktur. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Midt-Telemark Energi og to av deres eierkommuner.

I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med tilsvarende initiativ hos andre selskaper i Nettalliansen. Hvis dere har vært i dialog med deres eierkommuner vedrørende vannmåling ønsker vi å vite følgende:

  1. Hvilken dialog har vært så langt?
  2. Kan vi ta direkte kontakt med kommunen? 
  3. Hvis ja - hvem kan vi kontakte i kommunen?

 

Informasjonen kan sendes til Lars Eirik Olsen lars.eirik.olsen@nettalliansen.no eventuelt på tlf. 930 90 468