Pilot med Nettalliansen og Pöyry i gang

Nettalliansen og Pöyry startet denne uken opp pilotprosjektet som skal kartlegge hvilke områder det er størst potensiale for kostnadsbesparelser. Det er 6 selskap med i piloten.

I perioden 2013-2018 er trenden klar: Store nettselskaper blir stadig mer effektive, mens små og mellomstore nettselskaper faller lengre ned i benchmarkingsanalysene. Lav effektivitet kan gjøre det krevende å finansiere nødvendige investeringer eller å betale utbytte til eierne.

NVE la nylig ut tall for 2019 og trenden fortsetter. Enkelte små og mellomstore selskaper har imidlertid styrket seg sammenlignet med tidligere tall, noe som viser at kostnadsfokus kombinert med en evne til å ta riktige grep kan tillate nettselskapene å klatre i effektivitetsmålingen.

Utfordringen er at det ikke alltid er enkelt for selskapene å identifisere hvor de er ineffektive, eller i hvor stor grad enkelte prosesser bør effektiviseres. Det er dette kostnadseffektiviseringsprosjektet skal løse.

 

Selskapene som er med i piloten:

  • Austevoll Kraftlag SA
  • Finnås Kraftlag SA
  • Rakkestad Energi AS
  • Nordkraft Nett AS
  • Nord-Salten Kraft AS
  • Skjåk Energi AS


Dato for kick-off møte for de 6 pilotselskapene er satt til uke 47. 

Her ser dere prosjektbeskrivelse og tidsplan som er presentert pilotselskapene.