Personverndagen 12. desember

13 selskap var representert på personverndagen i Oslo 12. desember 2018, og vi fikk gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger.

De aller fleste var GDPR-koordinatorer som har vært deltakere i felles GDPR-prosjekt som ble gjennomført i våres. Det var også noen som ikke var med på prosjektet, men som har jobbet med dette internt i eget selskap.

Datatilsynet ved Ove Skåra, informerte om status for personvernarbeid. Her fikk vi informasjon om hvordan forskjellige selskap i Norge fra og med 20. juli har jobbet med personvern, eller ikke jobbet med det. Avviksmeldinger er tredobbelt siden 2017, og dette ser de på som et godt tegn for arbeidet som skjer i virksomhetene. Mange gode spørsmål ble stilt, og vi kommer til å etablere et kontaktpunkt i Datatilsynet med Ove Skåra.

Energi Norge, representert av Ulf Møller, kom etter lunsj og tok oss igjennom de viktigste punktene i bransjenormen. Denne vil ikke godkjennes før tidligst sommeren 2019, men det er i følge Ulf ingenting i veien for å ta den i bruk allerede nå. Veilederen til personvern vil videreutvikles i 2019, og Nettalliansen vil gjerne ta del i dette arbeidet.

 

Resten av dagen gikk med til veilederen som ble levert i fellesprosjektet, og en gjennomgang av hvordan vi skal bruke den nå for å fortsette å etterleve loven. Ofte stilte spørsmål blir gjennomgått, og vi ser på hvordan en kan sette opp et internkontrollsystem for personvern i Confluence.

Dagen ble avsluttet med caseoppgaver, før vi så på aktuelle samhandlingsområder for Nettalliansen innenfor personvern, og innen andre områder. Listen ble som følger:

 • Et fora hvor vi kan komme sammen og prate om konkrete case
 • Oppfriskning i personvern er viktig
  • Gjerne en samling i året
  • Gjerne samlinger på beredskap og IKT-sikkerhet
 • Webinarer med konkrete spørsmål hvor alle kan være med å diskutere
 • Koble personvern tettere med IKT-sikkerhet og beredskap
 • Se felles på intern motstand, for dette kan være vanskelig
 • Ustrukturerte data er vanskelig å rydde opp i, felles tilnærming utover veilederen er ønskelig her
 • Se på internkontrollforskriften i fellesskap
 • IKT-sikkerhet
 • Avvikssystem
 • Lage et informasjonskort om personvern som kan presenteres for styret
 • Detaljer om selvstendig behandlingsansvarlige

Presentasjoner fra dagen finner du her