Påminnelse om spørreundersøkelse ERP

Vi mangler fremdeles noen få svar på spørreundersøkelsen som ble sendt ut forrige uke, og ber de som ikke har svart om å gjøre det.

Vi har full forståelse for at det kan være utfordrende å besvare alle spørsmål, men det er også bra dersom dere svarer på så mye som mulig.

Fristen har blitt utsatt til 22. januar, så vi får inn alle svar. 

Svar på spørreundersøkelsen her