Påmelding til vårens beredskapsøvelser er åpnet!

Det er travle dager for alle som jobber med cybersikkerhet. Beredskapen er hevet, og prognosene tilsier at trusselnivået ikke vil bli lavere med det første. Da er alliansesamarbeidet vårt gull verdt. 

Vi må rett og slett bli vant med at viktigheten til IT-sikkerhet er økende i takt med et stadig mer komplekst risikobilde. Digitalisering, lange verdikjeder og endringer i samfunnet skaper nye risikoer som krever oppmerksomhet og handling.

Samtidig kan det å bli bombardert med budskapet om viktigheten av IT-sikkerhet nærmest gjøre en litt matt, og det er ikke alltid lett å vite hvilken handling som kreves og hva som faktisk reduserer risiko. Derfor er samarbeidet i Nettalliansen viktig, fordi vi samlet kan holde tritt med en uforutsigbar cyberrisiko, og kan støtte oss på nettverket vi er i. 


Beredskapsøvelser

For å holde fokuset rettet mot IT-sikkerhet og gjøre de mest riktige handlingene, så holder vi våre to årlige beredskapsøvelser på IKT-sikkerhet, en på våren og en mot slutten av året. 

Denne våren inviterer Nettalliansen og KraftCERT til beredskapsøvelser både fysisk og digitalt. Meld dere på her!

 

Pris på fysisk øvelse er 4000 kr/deltaker og 2000 kr/deltaker for digital øvelse. Priser er eks. mva.

Påmeldingen er bindende, men dersom påmeldt deltaker ikke kan stille er det mulig å gi plassen til en annen deltaker fra samme selskap.

Det er 10 plasser per øvelse og øvelsene blir stort sett fulltegnet. Vi tror engasjement blir like stort i år, så sikre deg en plass!


Gjennomføring av øvelsene
Beredskapsøvelsene er et viktig og nyttig virkemiddel for å øke bevissthet og kompetanse innen IKT-sikkerhet, både for enkeltressurser og hele selskapet.

Øvelsen er tilpasset beredskapsleder, beredskapskoordinator, daglig leder, nettsjef og IKT-sikkerhetskoordinator, Men andre som jobber med beredskap/IT/ledelse vil også kunne ha nytte av øvelsen. Det forutsettes ikke IKT-kunnskap for å gjennomføre øvelsen. 
 
Etter vår erfaring får dere best effekt når flere fra samme selskap deltar på øvelsen sammen. Da får dere diskutert ansvar, roller og fordeling i eget selskap, og utfyller hverandre i øvelsen.
 
 
Ta kontakt med Hanne Johansen om dere har noen spørsmål.