Påmelding til IKT-sikkerhetsøvelse 18. mars

Nå er det kun ledig plass den 18. mars, de andre to øvelsene er fulltegnet. Vi minner også om fagdag IKT-sikkerhet den 24. mars. 

Påmelding til fagdag IKT-sikkehet 24. mars

Foreløpig agenda for dagen

 • Trusselbildet - IKT-sikkerhet
 • Presentasjon av prosjektresultater
  • Gjennomgang av arbeidspakker
  • Anbefaling av tekniske løsninger
  • Muligheter i kraftbransjen
 • NSMs grunnprinsipper - Grunnsikring


Vi håper å få relevante foredragsholdere rundt flere av temaene i agendaen, blant annet vil NC-Spectrum som er sentral i Teknisk IKT-sikkerhetsprosjekt være bidragsyter under hele fagdagen. 

Påmelding IKT-sikkerhetsøvelse 18. mars
Pris: 2 000 kr/deltaker + mva. Det er 10 plasser per øvelse.
Påmelding er bindende, dersom påmeldt deltaker ikke kan stille er det mulig å gi plassen til en annen deltaker fra samme selskap.


Gjennomføring av øvelsene
Beredskapsøvelsene er et viktig og nyttig virkemiddel for å øke bevissthet og kompetanse innen IKT-sikkerhet, både for enkeltressurser og hele selskapet.

I 2020 gjennomfører vi de tre første øvelsene digitalt. Beredskapsøvelsen gjennomføres som en skrivebordsøvelse med gjennomgang av følgende tema:

 • Hydro-case
 • Kraftsensitiv informasjon på avveie

Dette er de samme øvelsene som ble kjørt i 2019. Vi gjentar suksessen da det fortsatt er svært relevant.

Øvelsen er tilpasset beredskapsleder, beredskapskoordinator, daglig leder, nettsjef og IKT-sikkerhetskoordinator, MEN andre roller/personer som jobber med beredskap/IT/ledelse vil også kunne ha nytte av øvelsen.
 
I evalueringene fra foregående års øvelser er det gitt tilbakemelding om god effekt der flere fra samme selskap deltok på øvelsen sammen. Da fikk en diskutert ansvar/roller/fordeling i eget selskap, og en kan utfylle hverandre i øvelsen.
 
Det forutsettes ikke IKT-kunnskap for å gjennomføre øvelsen. Resultat av øvelsen er konkrete innsatsplaner for IKT-sikkerhetshendelser, samt dokumentasjon på gjennomført øvelse. Denne øvelsen tilfredsstiller krav om beredskapsøvelse iht Beredskapsforskriften.
 

Ta kontakt med Hanne om dere har noen spørsmål til øvelsene (hanne.johansen@nettalliansen.no / 47630481)