Påmelding til ekstraordinær generalforsamling 20. oktober

Vi minner om påmelding til ekstraordinær generalforsamling i Oslo den 20. oktober.

Ekstraordinær generalforsamling gjennomføres på Thon Hotel Opera den 20. oktober kl 15-17 med påfølgende middag fra kl 18. De som ønsker hotellrom booker dette selv.

Meld deg på møtet og påfølgende middag her

Et viktig steg på veien videre for Nettalliansen
Styret i Nettalliansen anser innstilt beslutning som å være et viktig og nødvendig steg for videre arbeid i Nettalliansen.

For å sikre forankring og felles forståelse mellom ledelse og styret i hvert enkelt selskap, oppfordrer vi daglige ledere til å ta med sine egne styreledere på ekstraordinær generalforsamling.

Styrets mål for dagen
1. Felles forståelse for:

  • den strategiske betydningen Nettalliansen har for allianseselskapene
  • forutsetningene for at vi sammen når målene og skaper mulighetsrommet 
  • effekten av det vi bygger i bransjeløsningen
  • hvorfor vi reviderer styringsmodellen

2. Beslutning på innstilling fra styret til revidert styringsmodell

3. Forberede beslutning på langsiktig handlingsplan og budsjett som legges frem i slutten av november: Veikart 2025 (3-årsplan) 


Forutsigbarhet, framdrift og forpliktelser

Målet med revidert styringsmodell er å gjøre det mulig å gjennomføre Nettalliansens strategi slik at vi oppnår overordnet mål. I arbeidet med revidert styringsmodell er det derfor fokus på følgende momenter: 

  • Forutsigbarhet – en tydelig plan for hvordan vi skal nå målet med alliansesamarbeidet. Vi skal sikre felles forståelse for veien videre.
  • Framdrift – effektivisere beslutningsprosesser og leveranse av moduler i bransjeløsningen.
  • Forpliktelser – tydelig mandat til styret og administrasjonen, samt forpliktelse til deltakelse fra eierselskap 


Vel møtt!