På strategisamling med Enida

Enida AS samlet sitt styre og deler av konsernstyret til strategisamling denne uken og Nettalliansen AS var invitert til å delta. 

Invitasjonen til denne strategisamlingen setter vi stor pris på. Vi mener det er viktig å se sammenhengen mellom nettselskapets strategi opp mot Nettalliansen sine mål slik at vi kan forsterke både nettselskapet, alliansen og alliansesamarbeidet.  


Stor omstilling
Enida har stått i en stor omstilling de siste årene og fokuset på strategisamlingen var hvordan de skal gripe de mulighetene de har for å utvikle selskapet videre. Diskusjonene dreide seg om hva som har gått bra så langt, hva kan man lære av, hvordan er forholdet til viktige interessenter og ikke minst hvordan er Nettalliansen og øvrige allianseselskap en brikke i dette arbeidet og veien videre.

Nettalliansen AS ble invitert både for å informere om hva som skjer i alliansen og for å bidra til strategiarbeidet. Det var svært nyttig å være med i dette arbeidet også for å få bedre innblikk i hvordan selskapene ser på Nettalliansen både fra nettselskapets og konsernets perspektiver. 

Vi heier på Enida og vil støtte oppunder arbeidet med det Nettalliansen kan bidra med på veien mot å bli «Rogalands beste energiselskap».


Vil du ha en sparringspartner? 
Hvis ditt selskap ønsker Nettalliansen AS med som sparringspartner i strategiarbeidet, send en mail til Maria Rodahl Johansen.