På strategisamling hos DE Nett

Nettalliansen AS hadde i forrige uke gleden av å bli invitert til DE Nett sin strategisamling som ble holdt over to dager på Gautefall Skilodge.

Foranledningen var at DE Nett i fellesskap skulle stake ut sin strategiske vei mot en fremtid der Nettalliansen er en viktig støttespiller. Det var leder for nettdrift Hans Ørjasæter og innkjøpssjef Gunnar Bell som tok turen fra Oslo og representerte Nettalliansen AS.


Møte med styret
På dag 1 ble det holdt presentasjon for styret i DE Nett. Styret hadde flere spørsmål av både strategisk og teknisk art, og ble forsikret om at Nettalliansen AS er her for selskapene og ivaretar sin rolle som tjenesteyter for selskapene i alliansen. Det er selskapene som er Nettalliansen. 

Styret i DE Nett har et langsiktig perspektiv på investeringer og tanker om drift og innovasjon, og opptatt av synergier når det kommer til løsninger som kan tas i bruk på tvers i energikonsernet, selv om nettselskapet er premissgiver. DE Nett ønsker å være en solid og forutsigbar arbeidsgiver i nærmiljøet som gir det lille ekstra for kundene sine, noe som ble trukket frem som en typisk og verdifull egenskap hos de mindre nettselskapene.

Det ble felles middag på kvelden. Styreleder Magnus Straume hadde for anledningen laget en quiz som hentet spørsmål fra boken om Drangedal Everks 100-årsjubileum. Det var spørsmål som en «utenforstående» hadde vanskeligheter med å svare på, men det var artig å høre om DE Netts historie og ikke minst om de rekordlange karrierene enkelte ansatte har hatt i selskapet. 


Fellessamling
Dag 2 var det fellessamling med alle ansatte som ble innledet av styrets leder med det passende navnet Magnus Straume. Deretter fikk Nettalliansen AS ordet og fortalte om både historie, nåtid og fremtid i Nettalliansen og besvarte etter beste evne spørsmålene som kom fra salen.

Det ble tydelig uttrykt at ledelsen i DE Nett er godt fornøyd med jobben Nettalliansen AS gjør for selskapet. DE Nett er et foroverlent selskap som bidrar svært positivt inn i alliansen, og vi setter derfor pris på å høre det. 


Inviter oss hjem!
Vi ønsker flere invitasjoner til besøk og presentasjon velkommen. Vi kommer gjerne og presenterer strategien og arbeidet i Nettalliansen for både styrer og ansatte. Ta kontakt med Maria Johansen for å avtale tidspunkt.