Oss som leder endring

Første møte i den nyetablerte gruppen FOLK og endringsledelse er gjennomført, med dedikerte og engasjerte medarbeidere som ønsker å påvirke og sikre god utrulling av løsninger i eget selskap.

I workshopen gikk vi gjennom endringsanalysen som ble gjennomført vår 2022; som et viktig bakteppe på hva som er viktig for selskapene. I tillegg gikk vi gjennom revidert utrullingsmetode som møter behov gjennom en forsterket FORFASE og ETTERFASE. Les mer om metoden her

Videre hadde vi gode refleksjoner rundt hvordan vi best kan ivareta god og forutsigbar utrulling for løsninger fra Nettalliansen.  

De som deltok:  

  • Annemiek Friebel, Hallingdal Kraftnett  
  • Tor Bjarne Smedsrud, Finnås Kraftlag   
  • Bjørn Hunshammer, Straumnett   
  • Mariann Irmelin Haugland, DE Nett 
  • Anniken Pettersborg og Anita Wie Eriksen, Nettalliansen


Se mer informasjon her:
Til deg som leder endring! 


Aksjonspunkter etter møtet

  • Gruppen skal jobbe med hvordan vi best kan ivareta FOLK og endringsledelse i eget selskap, og er ekstra oppmerksomme på behov som må meldes tilbake, deles og løftes til hele alliansen  
  • Annemiek følger implementering av Kvalitetssystem i Hallingdal for å lage en god historie som kan deles.  
  • Bjørn følger implementering av KIS i Straumnett for å lage en god historie som kan deles 
  • Gruppen ser på mulighet for å gjenetablere tidligere HR gruppe, men med en dreining mot endring, læring og utvikling.  

 

Nytt møte blir 24.januar kl 12-14

Meld deg på og legg i kalender