Opptak og presentasjon fra dronewebinar

Onsdag denne uken ble det holdt Dronewebinar for rundt 40 deltakere. Her viser vi hvor du finner opptak og presentasjon fra webinaret.

Under Kompetanse og fagdager og seminarer på samhandlingsnettet, finner du opptak og presentasjon fra Dronewebinaret.