Opptak fra demomøte for Min Strøm

Torsdag 22. oktober ble det holdt et demomøte for Min Strøm. Opptak fra møtet finner du på samhandlingsnettet.

Min Strøm har sin egen side under Bransjeløsning på Samhandlingsnettet. Her finner du priser, kontaktinformasjon samt demo og opptak fra demomøtet. 

Klikk her for å komme rett til siden