Opptak av demo til felles kvalitetssystem

Leverandørene som har levert tilbud til felles Kvalitetssystem for Nettalliansen, holdt demo denne uken, Her deler vi opptakene. 

Opptak av demo fra Resight

 

Opptak av demo fra Netpower