Oppsummering strategiarbeid, og informasjon om videre fremdrift

I dag har vi oppsummert arbeidet i Strategirevisjon 2018, og satt rammene for hva som skjer frem mot ekstraordinær GF den 12. februar 2019.

Presentasjonen som ble holdt finner dere her

Fram til nå har vi gjort en grundig revisjon av strategien til Nettalliansen, hvor hovedmålsetningen har vært å forankre prosessen hos hvert enkelt selskap. Hvert steg har vært viktig for å sikre at strategien vi lander blir den riktige for en samlet allianse. På den måten sikrer vi at handlingsplanen blir besluttet på et solid og trygt grunnlag. 

Nå skal arbeidsgruppen i Strategirevisjon 2018 konkretisere arbeidet. Dette betyr å justere strategien iht den prosessen vi har vært gjennom i høst, utforme ny styringsmodell og lage handlingsplaner.

Det er viktig at dere er forberedt til ekstraordinær generalforsamling den 12. februar 2019. Noter dere derfor datoene nedenfor, så vil vi informere fortløpende. Det er også bare å ta kontakt om dere har spørsmål.

 

Hva skjer nå?

Basert strategirevisjonen så langt skal arbeidsgruppen konkretisere:

 • Eierskap (nett vs. konsern)
 • Formål
 • Visjon
 • Verdier
 • Strategiske mål
 • Strategiske fokusområder
 • Handlingsplaner
 • Budsjett og Finansiering
 • Styringsmodell

 

Hva skal du som eier i Nettalliansen ta stilling til?

På ekstraordinær generalforsamling den 12. februar skal følgende vedtas:  

 1. Revidert strategi
 2. Handlingsplan
 3. Styringsmodell
 4. Budsjett og finansiering

 

Fremdriftsplan og viktige datoer