Oppsummering Standardiseringsforum 2022

Her er en oppsummering fra Standardiserngsforum som ble holdt på Gardermoen den 29. november.  

De aller fleste selskapene var representert og totalt var det 27 deltakere som deltok på Standardiseringsforum 2022.

Nettalliansen startet med en oppsummering av året som har gått. Vi har vært gjennom et år som har vært krevende for produsentene, særlig med hensyn til store svingninger i råvarepriser. Det kan se ut til at dette har roet seg noe og at 2023 blir preget av mer stabilitet. Det er lov å håpe.


Berggård Amundsen 
Berggård Amundsen presenterte nye kabelprodukter fra Hellenic Cable. Disse er mulige alternativer til Nexans og Prysmian og er testet ut hos enkelte selskap. Forsamlingen uttrykte også interesse for å teste kabel fra Nexans som er produsert uten ytterkappe. Denne skal være fin å jobbe med og kan passe godt for flere selskap i Nettalliansen. BA presenterte også et spennende skap fra Triarca som kanskje kan være et alternativ til «standard» skapet fra ABB. Les mer om dette på samhandlingsnettet

Nettalliansen skal etablere en PowerBI løsning på Samhandlingsnettet som lar selskapene utforske omsetningsrapporter fra Berggård Amundsen. Gunnar Bell viste dette og vil gjerne ha tilbakemelding om det er noen tall eller opplysninger som kan være interessante ut over det som kommer i «beta-versjonen» av rapporten.


Norsk Transformator
Norsk Transformator hadde ikke mange gode nyheter å komme med når det gjaldt leveringstider. Situasjonen i Ukraina og flere andre forhold påvirker råvareprisene på verdensmarkedet, noe vi dessverre er nødt til å forholde oss til. Norsk Transformator jobber kontinuerlig med å sikre leveranser videre.


Siemens
Siemens rapporterte om stabil drift og omsetning. De har ikke vært like utsatt for svingninger i markedet som de andre, og har ikke justert priser siden i vår. Det har heller ikke vært noen store problemer mht. transport eller logistikk, så man kan kanskje påstå at 2022 har vært et bedre år for Siemens.

Standard nettstasjoner 
Vi sendte leverandørene på gangen en halvtime for å deretter kunne gi dem en ærlig tilbakemelding og ønsker for det videre samarbeidet. Vi er spesielt opptatt av å etablere standard nettstasjoner i Nettalliansen, og vi tar fatt på arbeidet med å finne standard basert på et forslag som allerede benyttes av Hallingdal Kraftnett.

 

 

 

 

BA: Sverre Phillip Olsen, Trond Jørgensen og Vebjørn Kvernerud.
BA: Sverre Phillip Olsen, Trond Jørgensen og Vebjørn Kvernerud.