Oppsummering fra Rosendal

Nettalliansens eiermøte og generalforsamling ble gjennomført i Rosendal tirsdag 4.juni. Hovedpunktene på agenda for eiermøte var gjennomgang av strategidokument, aksjonæravtalen og Handlingsplan 2019.

Handlingsplan 2019 vedtatt
En enstemmig forsamling besluttet at prosjektene presentert i Handlingsplan 2019 skal gjennomføres. Det er en viktig avgjørelse som gjør at vi sammen kan sette i gang med målrettet arbeid for å imøtekomme dagens og fremtidens behov for selskapene i Nettalliansen. Det sender også et klart og tydelig signal om at selskapene i alliansen har troen på det vi i fellesskap gjør. 

Årskonferansen
Distriktsenergis årskonferanse var innholdsrik og givende. Klimautfordringer, digitalisering og samarbeid var gjennomgående tema. Flere og flere får øynene opp for Nettalliansen, og alliansen blir stadig oftere nevnt i positive ordelag på ulike bransjearenaer. På denne konferansen var det NVEs vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund som dro frem Nettalliansen som et godt eksempel på en god og viktig samarbeidsarena for fremtiden. 

 

Takk for veldig fine dager til dere som var i Rosendal!

Presentasjonene fra eiermøtet