Oppsummering ekstraordinær generalforsamling

Her er de viktigste punktene fra ukens ekstraordinære generalforsamling. 

Nettalliansen holdt en ekstraordinær generalforsamling for revisjon av styringsmodell på onsdag denne uken. Underlaget ble sendt ut i forkant av informasjonsmøte som ble avholdt den 7. oktober.

Begge punkter som ble innstilt fra styret ble besluttet. I tillegg ble Oddbjørn Samuelsen, daglig leder i Nettinord AS, valgt inn som vararepresentant i styret.   

  • Mandatet til HPU overføres til styret
  • Strategidokument og aksjonæravtale oppdateres med nødvendige justeringer


Videre ble det gode diskusjoner rundt hvordan veien videre vil bli for selskapene i Nettalliansen, med en stor enighet rundt at allianseselskapene må stå sammen for at vi skal oppnå de verdiene og fordelene som ligger i samarbeidet. Flere av selskapene styreledere var også til stede og tok ordet. Vi oppfordrer daglige ledere til å ta med sine styreledere på Nettalliansen sine eiermøter fremover.

På eiermøte den 18. november, vil Veikart 2025 bli gjennomgått i sin helhet. Vi vil sende ut invitasjon til denne samlingen om kort tid.