Oppstartsdag for Strategirevisjon 2018

I dag har vi vårt første Skype-møte i Strategirevisjon 2018. Det er 25 selskap som deltar på oppstartsmøtet. Dette lover bra, og vi gleder oss! 

I dagens Skype-møte vil vi ha en introduksjon av prosjektet. Vi vil gjennomgå prospektet dere har fått tilsendt og overskriftene i eksisterende strategidokument. Undersøkelsen som 33 av selskapene har besvart, ser vi også på. 

Vi vil avklare eventuelle spørsmål rundt omfang, tematikk o.l. Ingen spørsmål er for små eller store, så vær så snill og noter deg det du lurer på, og SPØR! Det vil bare være nyttig for prosessen videre. Spørsmål stilles i kommentarfeltet på Skype. 

 

Se egne sider for Strategirevisjon 2018 på Samhandlingsnettet