Oppstart av Strategirevisjon 2018

Denne uken har vi sendt ut en oppdatert presentasjon av Strategirevisjon 2018, og et forenklet strategidokument laget på bakgrunn av strategidokumentet som ble vedtatt på Røros 31. mai 2016. Ledere i selskapene har også mottatt en spørreundersøkelse, som del av det forberedende arbeidet. 

Strategidokumentene ble sendt til primærkontakter i eierselskapene, med oppfordring om å dele med andre i selskapet som bør være involvert i strategiprosessen. Forenklet strategidokument er et viktig grunnlag for oppstart av strategiprosessen, og vi ønsker at alle selskap er involvert. Se dokumentene nederst på siden. 

Som følge av ønsker fra eierne i Nettalliansen om en forenkling og revisjon av Nettalliansens strategi, er det behov for en gjennomgang og eventuelt en endring av strategi og fokusområder. Selskapenes bidrag er viktig for at resultatet av denne prosessen blir bra for både eget selskap og for alliansen som helhet.

 

Aktiviteter

  • En spørreundersøkelse er sendt ut denne uken, hvor målet er å kartlegge hva selskapene ønsker å få tydeliggjort og/eller revidert i Nettalliansen sin strategi. Svarfrist er onsdag 26. september kl 12.00.
  • Administrasjonen fortsetter sitt forberedende arbeid til skype-møtene.  
  • Vi starter med ukentlige møter på Skype fra uke 40, hvor grunnlaget for strategien og elementene i den vil bli gjennomgått og diskutert. Alle skal nå ha mottatt kalenderinnkallelse til møtene. 

 

Arbeidsgruppen i prosjektet er nå satt sammen, og representanter fra følgende selskap er foreløpig med: Notodden, Hålogaland, Svorka, Høland og Setskog, Sør Aurdal og Nordkraft. Arbeidsgruppen vil være sentral i etterarbeidet til skype-møtene ved å ivareta innspill og sammenfatte arbeidet for hvert tema. 

 

Presentasjon av Strategirevisjon 2018

Forenklet strategidokument