Oppstart av brukerforum i Nettalliansen

For å forvalte våre fellessystemer, har vi opprettet brukerforum for hvert enkelt fellessystem i Nettalliansen.

Nå er nesten alle superbrukere til brukerforumene på plass, og invitasjon til første brukerforummøte vil sendes ut snarlig.

Det som må komme på plass før den tid er systemeier til hvert enkelt system. Rollebeskrivelsen er laget, og de utvalgte systemeierne vil få forespørsel i løpet av kort tid.

Omfang
Omfanget av disse brukerforumene vil være Skype-møter på 2 timer annenhver måned, og minst ett fysisk møte i løpet av året. Brukerforumets samhandling vil foregå på Microsoft Teams. Brukerforum ledes av IKT-forvalter i Nettalliansens administrasjon sammen med systemeier.

Vi vil lage et årshjul for brukerforum, hvor alle møtene innenfor drift av Nettalliansen tjenester kommer frem. Når dette årshjulet er på plass, vil vi informere om det. 

 

Dette er de ulike brukerforumene:

 • Driftsplattform (SYNERGI)
 • Avviks- og arbeidsordre 
 • Håndbøker
 • AMS - AMS-koordinatorsamlinger blir brukerforumet til AMS
 • ERP - allerede opprettet

 

Formål og målsetning
Representanter fra selskapene møtes for å utveksle erfaringer, koordinere behov og endringsønsker, lage strukturer og gjenbruke dokumentasjon.

 • Formål
  • Flere brukere har samme behov og det gir en effekt å være koordinert ovenfor leverandøren. Ved å samle erfaringer og ønsker vil brukerforum enklere kunne utarbeide og dele på brukermanualer og -støtte og prioritere endringsønsker. Forumet skal utarbeide og dele på maler og innhold relevant for energibransjen.
 • Målsetning
  • Bedre brukeropplevelse
  • Bedre utnyttelse av tilgjengelig funksjonalitet
  • Raskere retting av feil og innføring av endringer
  • Bedre utnyttelse av leverandørens tid og lokal IT hos selskapene
  • Gjenbruk av maler og innhold