Opprettelse av IT-strategigruppe i Nettalliansen

Gjennom arbeid i Handlingsplanutvalget, samt diskusjoner i styret og med eierselskap, fremkommer behovet for en tydeligere og bredere forankret IT-strategi i Nettalliansen.

Det jobbes med hvordan Nettalliansens IT-strategi kan utarbeides og vedlikeholdes av en IT-strategigruppe, og både funksjon og mandat er under utarbeidelse. 

Målet med strategigruppen er blant annet å bidra til økt kvalitet på strategien og forankring hos selskapene.


Deltakelse i strategigruppen
Har du en ressurs i ditt selskap som du mener bør bidra i strategigruppen, så kan du melde inn kandidaten til oss. Kandidaten må ha kapasitet til å bidra inn i gruppen og inneha nødvendig IT-kompetanse.  

Administrasjonen ser på gruppens endelig sammensetning på bakgrunn av bl.a. kompetanse, selskapsstørrelse og engasjement. Vi vil ta direkte kontakt med aktuelle kandidater til strategigruppen.

Det første møtet i strategigruppen vil holdes før sommeren, og gruppens deltakere vil motta invitasjon. 

Meld inn kandidat her