Opplæringsvideoer for Håndbøker

Vi vil ha fokus på å få etablert standard opplæring og retningslinjer for alle systemer i Bransjeløsningen. Under Håndbøker finner du nå flere videoer til bruk i opplæring.

Det er flere selskap som etterspør malverk og retningslinjer for de ulike systemene i bransjeløsningen.

Vi kommer til å starte med å gjennomføre ukentlige arbeidsgruppemøter for Arkivløsning og M-files med hensikt å få opp felles maler og retningslinjer, slik at det blir enklere for alle nye brukere å ta løsningen i bruk. 

Opplæringsvideoer for Håndbøker
Under Opplæring på samhandlingsnettet, er det nå lagt ut flere opplæringsvideoer for Håndbøker. Videoene er kategorisert etter øvelsene som gjøres i Håndboksystemet Confluence, slik at du har muligheten til å se på «fasiten» mens du gjennomfører øvelsene. 

Vi supplerer fortløpende med nye opplæringsvideoer så fort de blir ferdigstilt.


SE VIDEOENE HER