Opplæringsvideoer for Arkivløsning publisert

Vi har nå publisert flere opplæringsvideoer for Arkivløsning på samhandlingsnettet. 

Under opplæring og bransjeløsning på samhandlingsnettet, er det nå lagt ut 6 nye opplæringsvideoer:

  1. Opprette dokumenter
  2. Opprette dokumenter ved bruk av mal
  3. Håndtere saker, kontakter og nettkomponenter
  4. Håndtere epost
  5. Finne lagrede dokumenter i søk
  6. Håndtere ubehandlet post 


Du kan gå rett til siden her