Opplæring i rettighetsstyring

Under opplæring ligger det nå en ny video om rettighetsstyring i Arkivløsning. 

Videoen finner du her under Opplæring - Bransjeløsning - Arkivløsning.