Opplæring i ny tilsynsløsning

Cubit har gjort sin serviceportal tilgjengelig for alle selskapene, hvor dere finner opplæring i de ulike funksjonene i løsningen. 

Gå inn på samhandlingsnettet og klikk på opplæring. Under Bransjeløsning ligger siden for opplæring i Tilsynsløsningen.

Klikk her for å komme rett til siden