Oppgave til eierselskapene, hva skal vi gjøre sammen?

I tirsdagens Skype-møte presenterte vi en viktig oppgave til eierselskapene, som skal gi svar på hva vi som allianse bør gjøre sammen. Noen svar har kommet inn.

Svarene legger vi fortløpende inn under strategisidene på samhandlingsnettet

Bakgrunnen for oppgaven, er at dere med stor sannsynlighet står overfor et av valgene nedenfor, eller en kombinasjon av dem. 

Strategiske hovedvalg for eierne til nettselskapene 

 1. Salg av nettvirksomhet til et større nettselskap asap – rask exit
 2. Salg av nettvirksomhet til et større nettselskap – rask exit, men med 1-2 år med sminking først
 3. Stå utenfor og alene …og risikere at arbeidsplasser og utbytte til eierne raskt forsvinner
 4. Samarbeid/fusjon med kun naboselskap - godt nok i denne omgang?
 5. “Nettalliansen som en av flere potensielle leverandører”
 6. Nettalliansen som innkjøpssamarbeid
 7. Nettalliansen som sentral ressurs- og kompetansepool (“NA som huskonsulenter”)
 8. Nettalliansen som (strategisk) allianse
 9. Nettalliansen som nettkonsern (ref NTE-Trønderenergi) / Nettalliansen som nettselskap

 

Oppgaven skal kartlegge helt konkret hvilke aktiviteter og ressurser som vi kan - og derfor bør - samarbeide om, og hva som må utføres lokalt. For at dere skal få ivaretatt deres egne interesser, så er det viktig at dere svarer.

Derfor ønsker vi ønsker svar fra alle 46 selskap så fort som mulig og helst innen utgangen av førstkommende fredag, slik at vi har tid nok til å forberede oss til eiermøtet den 21. november. Vi gjør alle svarene tilgjengelig i en oversikt på samhandlingsnettet, slik at alle fortløpende kan se hvem som har svart og hvilke svar som er gitt.

 

OPPGAVEN

Vi deler inn aktiviteter og ressurser i følgende tre kategorier:

 1. Aktiviteter vi kan og bør utføre sammen og ressurser vi kan og bør ha felles. Aktiviteter og ressurser kan utføres/besittes distribuert eller sentralt. Her får vi full utnyttelse av skalafordelene ved å være del av en allianse. 
 2. Aktiviteter selskapene utfører på samme måte og hvor vi sammen, i form av f.eks kompetansedeling, derfor kan oppnå bl.a. innføring av beste praksis. Her oppnår vi en grad av skalaeffekter. 
 3. Aktiviteter selskapene i Nettalliansen må og bør utføre hver for seg/lokalt og ressurser selskapene må ha hver for seg/lokalt, og hvor det ikke er noen synergier på tvers av selskap. Her oppnår vi ingen skalafordeler.

 

Vi kartlegger til sammen 26 prosesser, og oppgaven er å kategorisere prosessene iht de 3 kategoriene over. 

Under prosjektet på samhandlingsnettet ligger følgende dokumentasjon fra dagens møte:

 • Oppgaven som ble presentert på tirsdag. Foran hver oppgave-slide, finner du grunnlaget fra tidligere analyser ifm strategiarbeidet i 2016. 
 • Opptak fra møtet
 • Svar på oppgaven