Oppdatert informasjon om SYNERGI

Informasjon om driftsplattform og tilhørende fellestjenester er oppdatert på samhandlingsnettet. Les også om hva Office 365 inkluderer, og priser på fellestjenester.

SYNERGI ligger fremdeles under prosjekter på samhandlingsnettet. SYNERGI består av en felles driftsplattform som alle selskap må være på, og fellestjenester som selskapene tar i bruk ved behov.


Fra prosjekt til forvaltning

Etter hvert som fellestjenestene er ferdig utviklet og klare til å tas i bruk, legges de over i forvaltning og vil inngå i vår felles bransjeløsning som også vil få en egen portal på samhandlingsnettet. 

Vi vil gjerne ha tilbakemelding dersom det er informasjon dere savner under disse sidene. Gi beskjed til Lars Eirik Olsen, eller Anniken Pettersborg.