Oppdatert deltakerliste i handlingsplanutvalget (HPU)

Det er meldt inn flere ressurser i HPU og vi begynner å få en god sammensetning og størrelse på utvalget. 

Det er fremdeles åpent for deltakelse i HPU, dersom du ønsker å melde inn en ressurs.
Oppstartsmøte gjennomføres på Skype den 23. april kl 10-11. 


Deltakere i HPU

Selskap  Representant
Stange Energi Nett        Harald Husom
Finnås Kraftlag Bente Steinsland
Alexander Bang Fusa Kraftlag
Valdres Energiverk Randi Lineikro
Austevoll Kraftlag Hege Lauvik
Hålogaland Kraft Rune Nyrem Kristensen
Nettselskapet Christian Eidsaune
Hammerfest Energi Heidi Heggelund
Drangedal Everk Jan Gunnar Thors
Hallingdal Kraftnett Knut Markegård
Høland og Setskog Elverk    Geir Rismyhr
Sør Aurdal Energi Nils-Martin Sætrang
Nettalliansen Maria Johansen
Nettalliansen Kjartan Mjøsund
Nettalliansen Lars-Eirik Olsen
Nettalliansen Gunnar Bell

 

Kort om HPU's oppgaver våren 2019

  • Etablere felles forståelse for handlingsplanutvalgets mandat
  • Behandle og prioritere prosjektidéer som diskuteres i vårens regionmøter
  • Utarbeide forslag til handlingsplan og beslutningsunderlag for generalforsamling 4. juni


Praktisk gjennomføring

  • Oppstartsmøte på Skype 23.04.19
  • Ukentlige arbeidsmøter på Skype frem til generalforsamling 4. juni
  • Fysisk møte ved behov


Les mer om handlingsplanprosessen