Oppdatert brukermanual på Arkivløsning

Vi har nå oppdatert brukermanualen med endringsønsker, og nye beskrivelser foreligger på hvordan ulike funksjoner gjennomføres.

Der det tidligere har stått «funksjon kommer», står det nå en beskrivelse av hvordan funksjonen gjennomføres. Dette gjelder:

  • Avkrysningsboks for kraftsensitiv informasjon
  • E-postvarsel når man er tildelt en sak
  • Status på avsluttede saker
  • Varsling om at kontakter må opprettes i Insight

 

Dokumentet oppdateres fortløpende når endringer skjer. Neste endring vil være på oppretting av komponenter og feltendringer.

Brukermanual Arkivløsning