Ønsker du å ha mer påvirkning i Nettalliansen?

Vil du være med å påvirke, så kan du det gjennom involvering i prosjektorganisasjonen. Nå gir vi en oversikt over alle mulighetene. 

Vi har endret litt på forsiden av samhandlingsnettet. I de tre øverste boksene har vi nå Handlingsplan, Bransjeløsning og Deltakelse. Opplæring er flyttet ned, og det som het Tjenester ligger nå øverst under Kompetanse. GDPR, IKT-sikkerhet og HMS/beredskap vil etter hvert blir en del av Kvalitetssystem, men ligger her inntil videre. 


Deltakelse

Under Deltakelse finner dere oversikt over prosjektorganisasjonen slik den ser ut i de fleste prosjekter og anskaffelser i Nettalliansen. Her viser vi også hvor dere kan bidra med deres kompetanse og kunnskap ved å sende inn deltakerskjema. 

Alle våre brukerforum og kompetanse- og rollenettverk er også flyttet hit, slik at alle våre samarbeidsfora er samlet på ett sted.