Om stråling og datasikkerhet ved AMS-målere

Det har den siste tiden vært skrevet artikler og leserinnlegg om både strålefaren og datasikkerheten ved innføringen av AMS målere. Nettalliansen har laget et informasjonsskriv med ønske om å samle de fakta Nettalliansen forholder seg til og bidra med et tilsvar, som deltakende selskaper kan benytte dersom det er ønskelig.

Til deltakende selskaper i AMS prosjektet Presisjon 

Det har den siste tiden vært skrevet artikler og leserinnlegg om både strålefaren og datasikkerheten ved innføringen av AMS målere. Nettalliansen har laget vedlagte informasjonsskriv med ønske om å samle de fakta Nettalliansen forholder seg til og bidra med et tilsvar, som deltakende selskaper kan benytte dersom det er ønskelig. 

Det er også laget et eget dokument (Utkast for eierselskaper) hvor ordlyden er tilpasset kommunikasjon fra nettselskap til nettkunde. Her henvises det også til Q&A på www.nymaler.no, som gir korte og konsise svar på de mest typiske spørsmål. Dette håper vi kan være til hjelp for kundesenteret. 

Vi ønsker å presisere at det ikke anbefales å gå inn i dialog om enkeltsaker rundt helsemessige spørsmål om stråling, men å henvise til Statens strålevern dersom mer informasjon blir etterspurt.

Ta gjerne kontakt med Anniken Pettersborg på 41 22 08 88 eller mail dersom dere har spørsmål.