Nytt innovasjonsprosjekt i Nettalliansen

Innovasjonsprosjektet DSCADA skal tilgjengeliggjøre data på et nivå som gjør at flere applikasjoner kan nyttiggjøre seg dataene. 

Nettselskapenes IT-systemer og datafangst er preget av silosystemer, hvor det i liten grad er mulig å tilgjengeliggjøre data mellom fag-, støtte- og driftssystemer.

Med DSCADA ønsker vi å ta for oss høyspentnettet og se på hvordan vi kan tilgjengeliggjøre og presentere «all data» i mer sanntid til bruk i drift, investeringer og ikke minst beredskapssituasjoner.

AMS data, SCADA data, verndata og statisk data sammen med betydelig prosesserings- og datahåndteringskapasitet kan gi betydelig merverdi for nettselskapet.

Prosjektet vil gjennom å hente ut data fra eksisterende og nye systemer, prosessere og presentere de i én felles visning. Dette vil:

 • redusere utetid ved hendelser i nettet gjennom bedre presisjon på lokalisering av feilsted og beslutningsgrunnlag
 • gi bedre oversikt over effektflyt i nettet
 • mer optimal drift av nettet
 • bedre presisjon på kundekommunikasjon 


Hurtig verdirealisering
Vi skal i første omgang ha fokus på effektive utviklingsprosesser og hurtig verdirealisering, som bygger på prinsipper som er benyttet i utviklingen av flere av de mest brukte modulene i Quant Insight. Funksjonalitet realisert i prosjekt vil tilgjengeliggjøres for alle selskapene i Nettalliansen gjennom Quant Insight. 


Konkrete resultater og gevinster
Prosjektet skal gi konkrete resultater basert på et utplukk av definerte use cases. Overordnet gjelder: 

 • Økt oppetid
 • Bedre oversikt ved koblinger
 • Planlegge koblingsordre/arbeidsordre
 • Visualisering av feillokasjon og andre relevante data
 • Offline kapabiliteter i beredskapssituasjoner
 • Daglig kundekommunikasjon og håndtering i beredskapssituasjoner


Gevinstene som følger:

 • Redusert KILE
 • Redusert nettap
 • Forbedret omdømme og kundetilfredshet
 • Redusert drifts- og vedlikeholdskostnader

 

Les mer om prosjektet