Nyhetsbrevet for november er sendt ut

hit for å lese hva nyhetsbrevet for november inneholdt.