Nyheter om materiell uke 3

Vi informerer om ny avtale med Berggård Amundsen, prisjusteringer fra Siemens og konkurranse på nettstasjoner.

Berggård Amundsen
Nettalliansens nye avtale med Berggård Amundsen er nå publisert på samhandlingsnettet. Dersom du har mistet tilgang siden forrige avtale eller ønsker tilgang, gi beskjed til gunnar.bell@nettalliansen.no.

 

Siemens
Siemens har som tidligere informert om justert prisene sine noe for 2021. Nye prislister ligger på samhandlingsnettet. De som har tilgang kan gå inn her. Dersom du ikke har tilgang og ønsker det, ta kontakt med gunnar.bell@nettalliansen.no.

 

Konkurranse nettstasjoner
Vi er i gang med å forberede konkurranse på nettstasjoner frem mot 2022. I den forbindelse vil vi kartlegge både ønsker og behov, samt erfaringer fra de siste årene mht. samarbeidet med ABB og Siemens. Etter standardiseringsforumet i desember ble det besluttet at vi skal forsøke å etablere en standard spesifisert nettstasjon. Mer informasjon om dette blir sendt ut snart.