Nyetablert bransjestandard for personvern

Nettalliansen har deltatt i å utvikle en nyetablert bransjestandard for personvern (GDPR).

Rammene for bransjestandard for personvern ble satt i 2018 av en prosjektgruppe ledet av Energi Norge. 

Etter en gjennomgang av EDPB (European Data Protection Board) ble det klart at bransjestandard ikke ville fungere som først antatt. Det ble i stedet besluttet å bruke en uformell bransjestandard med veiledning, og en sterk anmodning om at bransjen tar den i bruk.

Da dette ble avklart ble det i regi av Energi Norge gjennomført en ny revidering, hvor Nettalliansen deltok i en stor og representativ gruppe fra bransjen. Resultatet er vedlagte bransjestandard for personvern. 


Formålet med en bransjestandard
Som det står i dokumentet  er formålet med denne bransjestandarden å legge til rette for en harmonisert ivaretakelse av personvern blant aktørene i bransjen, slik at kunder og andre registrertes personverninteresser blir ivaretatt på en god og effektiv måte.


Bransjestandard - Personopplysningsloven