Nye nettsider for Nettalliansen AS

Tirsdag denne uken lanserte Nettalliansen AS nye nettsider. Her skal verdiskapingen i alliansen komme tydelig frem bl.a. gjennom vår bransjeløsning og våre felles aktiviteter.

Som vist på eiermøtet blir hvert enkelt selskap i alliansen presentert på de nye sidene. Dersom dere ønsker å endre eller supplere med informasjon på disse sidene, så ta kontakt. Vi ønsker å vise dere frem fra deres beste side, så her er det ingen grunn til å spare på superlativene! 

Gå inn på de nye sidene og sjekk ut ditt selskap. 


Ledige stillinger

De nye sidene gir dere også mulighet til å dele selskapets stillingsutlysninger. Disse vil vises på siden til selskapet, samt på en samleside under norgeskartet som viser hvor alle selskapene er lokalisert. 

Vi ønsker svært gjerne å promotere stillingene dere lyser ut. Vi legger dem da ut på nettsidene og kan også linke til annonsen på Nettalliansens LinkedIn-profil. 

Stillingsutlysninger kan sendes til ledigestillinger@nettalliansen.no.


Har du andre spørsmål eller innspill, ta kontakt med Anniken Pettersborg / 41220888.