Nye nettsider for konsern og søsterselskap

Det er flere selskap som ønsker nye nettsider, også for andre selskap i konsernet. Dette arbeidet ligger utenfor Nettalliansens prosjekt, men vi vil sikre en god prosess videre for de selskapene det gjelder. 

Strukturen bak nettselskapets nettsider, er tilrettelagt slik at det kan være flere selskap i samme struktur. Men det må lages en spec på hva som må utvikles for sidene til konsern og søsterselskap. Dette arbeidet starter DayTwo med nå. Dette er vel å merke ikke en del av prosjektet Standardisering av nettsider som kun er forbeholdt nettselskapet. 

Hammerfest Energi skal ha nettsider for hele konsernet, og blir første selskap ut. Johnny Nilsen i Hammerfest har bidratt med uvurderlig kompetanse i arbeidsgruppen til Standardiserte nettsider, og har dialog med DayTwo rundt utviklingen og hva som trengs for nettsider til konsern og søsterselskap. Hammerfest sin løsning blir i så måte en betaversjon, og rammeverket som lages her kan også brukes for andre selskap i Nettalliansen som ønsker konsernweb. 

Det kan være flere særbehov hos et kraftselskap eller bredbåndselskap enn hos et nettselskap. F.eks. kan et kraftselskap ha behov for en litt annen struktur eller andre moduler i nettsidemalen, som produktsider eller salgsløsninger, og da blir gjenbruket av nettselskapets nettsidemal mindre. Og noen selskap trenger kanskje database for lagring av persondata. Men det vil allikevel ligge en god besparelse i videreføringen, sammenlignet med å skulle starte helt fra scratch for konsernweb og søsterselskap. 


Nettalliansens rolle i arbeidet videre
Prosjektet Standardisering av nettsider, innbefattet kun nye nettsider for nettselskapet. Men det er naturlig at Nettalliansens administrasjon har en mindre koordineringsrolle i overgangen slik at vi sikrer en god prosess videre for de selskapene som skal ha nettsider til konsern og/eller søsterselskap. Dette prosjektarbeidet vil skli sammen med oppfølging av nettselskapenes nettsider i prosjektet Standardisering av nettsider. 


Nylanseringer
I tillegg til Jæren Everk har både Rakkestad og Stannum publisert sine nye nettsider i løpet av sommeren. De har blitt veldig bra, men viktigst av alt; deres nettkunder har fått nyttige og brukervennlige sider. Og det til en pris vi kun oppnår sammen i Nettalliansen. 

Flere selskap vil publisere nye sider fortløpende de neste ukene og månedene. Det er god kapasitet hos leverandør, så vi er fleksible med hensyn onboarding av nye selskap, både når det gjelder tilpasning av oppsett og opplæring.

Er ikke ditt selskap på listen, så kan du melde inn ditt selskap her. Her krysser du også av for om du ønsker nettsider for kun nettselskapet, eller også for andre selskap i konsern. 


Forklaringsvideoer på samhandlingsnettet

Vi minner om at vi har lagt ut 9 forklaringsvideoer for publiseringsløsningen Craft på samhandlingsnettet. Flere eierselskap har fått nye nettsider, og flere er i prosess. Disse videoene vil være til god hjelp.