Nye nettsider for hele konsernet

Luster Energiverk er først ute med lekre nettsider til både konsern, kraftomsetter og nettselskapet Breheim Nett.

De nye nettsidene ser du her

Det er foreløpig 4 selskap til som tar i bruk nye nettsider for konsern og øvrig virksomhet til neste år. Det betyr av kostnaden for malverk til konsernweb er nede i kr 63 750 per selskap. Dess flere selskap som blir med på løsningen, jo lavere blir kostnaden per selskap. Dette er ikke et prosjekt i regi av Nettalliansen, men vi bistår med koordinering. 


Nye nettsider for nettselskapet
Prosjektet Standardisering av nettsider er i regi av Nettalliansen, og vi minner om at alle allianseselskap har vært med på å finansiere malverket til nettselskapet. Så ønsker ditt selskap nye nettsider, gjenstår det kun en kostnad på kr 12.500,- (eks.mva) for å få tilpasset malverket til ditt selskap. I tillegg må dere sette av noe tid til å tilpasse innholdet på de nye sidene. 


Meld inn selskapet
 
Her kan du også krysse av for konsernweb om dere ønsker det.