Ny timesats for arbeid i Nettalliansen

Fra 1. januar 2023 er det ny timesats for innsatsen som gjøres av ressurser fra allianseselskapene.

Den nye timesatsen er på 900 kr/time, og er for arbeid som gjøres i Nettalliansen av ressurser fra allianseselskapene.

Vi ber om at timer faktureres månedlig og at skjema for timeføring benyttes og sendes med som vedlegg til faktura (både arket timeliste og oppsummering).


Oppdatert skjema for timeføring ligger under Admin her på samhandlingsnettet.