Ny kunde- og tilsynsløsning

Onsdag denne uken holdt vi informasjonsmøte for både kunde- og tilsynsanskaffelsen, og kunne informere selskapene om at vi har valgt en ny leverandør for begge løsningene.

Anskaffelsesprosessen er nå gjennomført og det er foretatt en tildeling på både kunde- og tilsynsløsning. Dette er vi svært fornøyde med, og vi som allianse har all grunn til å være stolt av det vi har fått til så langt. Dette er et stort og viktig digitaliseringssteg for selskapene i Nettalliansen, for å bli mer fremtidsrettet og mer effektiv. Vi ser frem til en samling i starten av september, hvor vi inviterer både leverandører og selskapene til en kick-off.  

Vi går ikke ut eksternt med denne nyheten før i august, så vi ber alle om å holde informasjonen rundt disse anskaffelsene innad i alliansen. 

Presentasjon
Det var ikke alle som hadde mulighet til å være til stede på informasjonsmøtene, og vi har derfor lagt ut presentasjonene under prosjektsidene på samhandlingsnettet, under hhv. kundeløsning og tilsynsløsning.

Hvis dere har spørsmål knyttet til anskaffelsene, ta kontakt med prosjektleder Emmanuelle Vrålstad på mail eller mobil 932 43 284.