Ny forskrift for registrering av ledninger

Den nye forskriften setter strengere krav til dokumentasjon og kvalitet på nye, endrede og avdekkede ledningsanlegg.

Ledningsregistreringsforskriften trer i kraft 1. juli, og mange nettselskap må oppdatere sine rutiner for innmåling og dokumentasjon for å tilfredsstille de nye kravene.

Forskriften har ikke tilbakevirkende kraft, men de nye kravene er omfattende og setter krav til både innmåling og dokumentasjon av trasé og bilder i tillegg til krav om utlevering av data til eksterne.

Statens kartverk har en standard fra 2019 for «Stadfesting av ledningar og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag» som forskriften viser til og den er lagt til grunn i forskriften. Veileder til forskriften finner du her.


Sammen og på samme måte 
Dette er nok et eksempel på hva vi kan gjøre i fellesskap for å ha samme rutine for alle selskapene i Nettalliansen. Når vi snart bruker de samme systemene, kan vi strømlinjeforme prosessen slik at vi får dokumentert anleggene på en enkel måte med god kvalitet.