Ny avtale med Jacobsen Elektro

Nettalliansen har inngått ny avtale med Jacobsen Elektro, og har nå to leverandører innen nettanalyser, vern- og releservice.

Avtalen gjelder fra februar 2020, og er tilgjengelig for alle selskap som til enhver tid er et selskap i Nettalliansen.

Som den forrige avtalen skiller denne mellom planlagte og ikke-planlagte tjenester, slik at man kan oppnå både besparelser og forutsigbarhet. 

Time-prisene er redusert med:

  • 11% for ikke-planlagt
  • 15% for planlagt
  • 15% for reisetid


Se hele avtalen her


Skap konkurranse!
Nå som vi har etablert to konkurrerende parallelle avtaler med hhv. Jacobsen Elektro AS og Norpec AS, oppfordrer vi dere til å teste begge leverandørene for å sørge for god konkurranse i dette markedet.