NVE sitt fagseminar om IKT-sikkerhet

Den 8. januar inviterte NVE til fagseminar om IKT-sikkerhet, og Nettalliansens IKT-sikkerhetsansvarlig deltok.

Fagseminaret ble holdt i forbindelse med en nylig utarbeidet metodikk for å identifisere kraftsensitiv informasjon på internett og en sjekkliste utarbeidet av PWC for IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenesteutsetting.

Representert var Hanne Johansen fra Nettalliansens administrasjon og fire Nettalliansen selskap. Dagen gikk til presentasjoner og diskusjoner på temaene nevnt ovenfor.

Tre studenter har jobbet for NVE med å identifisere kraftsensitiv informasjon på internett, og laget en metodikk for kraftbransjen for hvordan å gå frem på dette området (se link). PWC var også tilstede og presenterte sjekklisten for IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenesteutsetting. PWC har intervjuet Hanne Johansen i denne sammenheng. Sjekklisten vil komme godt med for Nettalliansen, og vi er fornøyd med resultatet.