Norges Forskningsråd har åpnet for søknad om innovasjonsmidler

Norges Forskningsråd lyser ut 1,25 milliarder kroner i støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet, og har åpnet opp for søknader. Fristen for å søke i år er 25. september. 

Midlene skal stimulere bedrifter til å investere i FoU-baserte innovasjonsprosjekter, og gjerne i samarbeid med FoU institusjoner. Prosjektene skal gi bedriftene økt konkurransekraft, vekstmuligheter, bærekraftig verdiskaping og gode samfunnsmessige gevinster. Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé om nye eller forbedrede produkter, tjenester eller løsninger hos bedriftene som deltar i prosjektet.

Se utlysningen og les mer om støtteordninger


Ta gjerne også kontakt med Norges Forskningsråd hvis dere trenger mer informasjon. I selve utlysningsteksten er det kontaktdeltajer til ulike rådgivere i Forskningsrådet som kan svare på spørsmål relatert til vår bransje.